Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 28 2019

badlybadly
And when you bring the blankets I cover up my face
I do love you
— Sufjan Stevens - Futile Devices
badlybadly
8114 f628 390
Reposted frompunisher punisher viahenrylee henrylee

February 26 2018

badlybadly
Reposted byVostokpartyhardorgtfostrzepyalexandersmith8805Etnigosjunior13kudlatyMrrrukgrovlyMagoryanBabsonsiostsenicahappykokeshiLukasYorkSaper300FifredhairwitchImmortalysletha0

November 02 2017

badlybadly
5068 e5b9 390
Reposted fromnoone97 noone97 viasmutnazupa smutnazupa
badlybadly
3044 40a1 390
Reposted fromluksfer luksfer viaSkydelan Skydelan
badlybadly
W otoczeniu leniwych filanropów
Liczę anonimowe rejestry smutnych epikryz narodu Irracjonalny finał Idealistów
Babilon egoizmu
Wrodzona radykalna obłuda niebiańskich gangsterów
— @

September 26 2017

badlybadly
8116 126d 390
badlybadly

September 25 2017

badlybadly
2660 445a 390
Jest adekwatniejsze słowo oznaczające nas
Myślę raj a zarazem- Ironizuje' minimalnie
Yardy oczekiwań upragnionego rychłego szczęścia.

August 26 2017

badlybadly
1538 f4f5 390
Reposted bySkydelan Skydelan

May 10 2017

badlybadly
Nowotwory u dzieci to żywy fakt o nieistnieniu Boga.
— --
Reposted byola4650 ola4650
badlybadly
6749 b9cc 390
ZLO

May 04 2017

badlybadly
Miała w głowie zupełny chaos. Tak jakby ktoś wziął jej czaszkę w dłonie i bardzo mocno nią potrząsnął, powodując krwawy karambol myśli i przeczuć.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
badlybadly
8452 3db8 390

April 25 2017

badlybadly
5274 e081
Reposted fromkaiee kaiee viaIseeU IseeU
1492 e461 390
Reposted fromekelias ekelias viaIseeU IseeU
badlybadly
9253 3b23 390
Reposted fromcalifornia-love california-love viaIseeU IseeU
9386 f49a 390
badlybadly
4568 025d 390
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viaIseeU IseeU
badlybadly
5714 e9b5 390
Reposted fromleukopenia leukopenia viaIseeU IseeU
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl