Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 10 2020

badlybadly
1394 b8b3 390
Reposted fromBourbonBlues BourbonBlues
badlybadly
1518 545e 390
Reposted fromBourbonBlues BourbonBlues
Sponsored post
feedback2020-admin

June 04 2020

badlybadly
1821 b598 390
Reposted fromZircon Zircon viagrarzynka grarzynka

May 25 2020

badlybadly
1564 49e1 390
Z.BEKSIŃSKI
Reposted fromwentyl wentyl viamilostki milostki
badlybadly
A TERAZ PÓJDĘ SOBIE ZROBIĆ HERBATY, bo usycham z niezdecydowania, zawahania, niepewności, rozczarowania, nadmiaru obowiązków, tęsknoty i niewytłumaczalnego uszczerbku na psychice.
Reposted fromscar scar viapatrzpodnogi patrzpodnogi
badlybadly
7510 24c8 390
Reposted fromHereName HereName viazupamarzen zupamarzen
badlybadly
badlybadly
6386 a357 390
Reposted fromTamahl Tamahl viagrarzynka grarzynka
badlybadly
Każdy człowiek ma w głowie coś, od czego można oszaleć.
— Zygmunt Miłoszewski
Reposted fromnoicoztego noicoztego viaLusia Lusia
badlybadly
5901 3bd6 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viaLusia Lusia
badlybadly
8265 fc6c 390
Reposted fromtobse tobse viagrarzynka grarzynka
badlybadly
Pamiętaj, że wielka miłość i wielki sukces wymagają podjęcia wielkiego ryzyka.
— H. Jackson Brown, Jr.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa

May 16 2020

badlybadly
I powiesz mi, że jesteśmy czymś więcej niż zbiorem reakcji chemicznych i impulsów elektrycznych. Nagle brakuje Ci jednego maleńkiego pierwiastka i już nie jesteś sobą. I ja mam uwierzyć, że jak mi urwie nagle głowę to  moja  świadomość powędruje tam do nieba?
Reposted bybajaderra bajaderra

May 09 2020

badlybadly
0586 7ba3 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viawiks wiks

May 02 2020

badlybadly
W psychoterapii jest takie powiedzenie : albo ekspresja albo depresja.
— Wojciech Eichelberger, Wysokie Obcasy nr 11
Reposted fromolewka olewka viaSkydelan Skydelan
badlybadly
4233 ee7a 390
Reposted fromdusielecc dusielecc viaSkydelan Skydelan
badlybadly
(...) życie jest zabawne. Nie ma znaczenia, ile dobrego zrobiłeś ani ilu ludziom pomogłeś, bo popełnione błędy będą Cię prześladować do końca Twoich dni.
— Chris Carter
Reposted fromlovvie lovvie viaSkydelan Skydelan

April 28 2020

badlybadly
- Czego brakuje ci do pełni szczęścia? - Takiego wewnętrznego spokoju. Uciszenia myśli, wyłączenia się. Umiejętności nie przejmowania się wszystkim. Odpuszczenia sobie niektórych rzeczy i ludzi. Brakuje mi w życiu takiego stanu, w którym mogłabym usiąść i nie myśleć o niczym, niczym się nie martwić. Przestać zastanawiać się, co, gdzie, jak, na kiedy. Czasami mam wrażenie, że wszystko w moim życiu jest terminowe, że cokolwiek bym nie robiła, dokądkolwiek bym nie poszła, za każdym razem zabieram ze sobą zegar, który tyka gdzieś z tyłu głowy. To strasznie męczące.
https://ask.fm/problematycznie
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaLusia Lusia
badlybadly
3571 bd1c 390
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaLusia Lusia

April 27 2020

badlybadly
2545 465f 390
Reposted frommental-cat mental-cat viaredheads redheads
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...