Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 25 2017

1492 e461 390
Reposted fromekelias ekelias viaIseeU IseeU
badlybadly
9253 3b23 390
Reposted fromcalifornia-love california-love viaIseeU IseeU
9386 f49a 390
badlybadly
4568 025d 390
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viaIseeU IseeU
badlybadly
5714 e9b5 390
Reposted fromleukopenia leukopenia viaIseeU IseeU

March 18 2017

badlybadly
5975 aef1 390
payment method
Reposted fromcylonapplepie cylonapplepie viagrarzynka grarzynka

February 24 2017

badlybadly

February 17 2017

badlybadly
9978 8e5c
Reposted fromkatvont katvont viagrarzynka grarzynka
badlybadly
badlybadly
badlybadly
Nie można czegoś nieustannie deptać i spodziewać się, że zachowa niezmieniony kształt.
— Sophie Hayes
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaola4650 ola4650
badlybadly
BOJĘ SIĘ, ŻE WSZYSTKIM WYJDZIE ŻYCIE, A MI NIE
Reposted frombittersweetxoxo bittersweetxoxo viaola4650 ola4650
badlybadly
"- Na czym ta intymność polega?
- Na tym, że dopuszczasz drugiego człowieka do najtrudniejszych w Tobie rzeczy. Nie wstydzisz się być przy nim, kiedy nie jesteś w formie. Kiedy jesteś "nago psychicznie". Kiedy jesteś gorszą wersją samego siebie, której się nikomu nie pokazuje. I masz kogoś, komu nie boisz się tego pokazać. Wiesz, że ta osoba tego nie obśmieje, nie wyszydzi, nie użyje przeciwko Tobie. Jest w stanie być obok."
— Cezary Kosiński
badlybadly
Mała, ty nigdy nie wyrosłaś z emocji. Tak, jak dziecko, potrafisz czuć tylko wszystko albo nic. Gdy inni bawili się uczuciami, ty uciekałaś w świat wyobraźni, nie potrafiąc zrozumieć tej gry. I dzisiaj nie umiesz być tylko po trochu. W każdej relacji oddajesz całą siebie, natychmiast stając się najlepszą przyjaciółką, najbardziej oddanym partnerem czy największą miłością. A później gubisz się w swoim niezrozumieniu rzeczywistości, patrząc jak inni przechodzą mimo obok dymu, gdy ty spalasz się w samym środku ognia.
— significant person
Reposted fromDeliriaVisionary DeliriaVisionary vianotnow notnow
6950 aa30 390

stunningpicture:

Found this masterpiece down a side street whilst visiting Paris recently

Reposted fromviirus viirus vianotnow notnow
badlybadly
I pisz do mnie o wszystkim. Że kawa jest za gorąca i że lodówka zbyt pusta. Że gdy biegłeś na tramwaj, na Konopnickiej, ochlapał Cię czerwony samochód. Ford chyba. I że na sali ktoś śpi w trzecim rzędzie pod oknem, a wykładowca założył krawat sprzed wojny. Że przerwy zbyt krótkie, a papierosy za drogie. Że dzień zbyt szybko mija i czasu za mało by wszystko opowiedzieć.
badlybadly

July 06 2015

badlybadly
Dwóch Amerykanów, Alan i James, biorą ślub. Pytanie brzmi: kogo podczas nocy poślubnej boli dupa?
.
.
.
.
.
.
.
.
.
– Polaków.
http://malvina-pe.pl/post/kto-pedalowi-zabroni

July 03 2015

badlybadly
Udajemy przyjaźń, ukrywamy związki. Ale najgorsza jest miłość, której nie okazujemy. Najgorsze są rzeczy, które ukrywamy przed sobą
— Revenge
badlybadly
Ludziom przytrafia się to, co się przytrafia, a nie to, na co zasługują.
— Dr House
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl